บทความเรื่องรถไฟ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

รถไฟ เป็นกรุ๊ปของยานพาหนะที่เคลื่อนไปตามรางเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งรางโดยมากชอบมีราง2เส้นขนานกันแม้กระนั้นยังรวมทั้งจำพวกรางโดดเดี่ยวหรือชนิดที่ใช้พลังแม่เหล็กด้วยรถไฟจะขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลหลายๆตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์รถไฟยุคใหม่จะใช้ความรุนแรงจากหัวรถจักรน้ำมันดีเซลหรือจากกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาตามสายไฟที่อยู่เหนือตัวรถยนต์หรือตามรางสาม(Third Rail)เดิมรถไฟขับโดยใช้หม้อต้มน้ำนำไปสู่ละอองน้ำละอองน้ำกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันแรงกดดันจะกระทำการเคลื่อนกลไกทำให้ล้อไฟเขยื้อนได้การที่ใช้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานสำหรับเพื่อการต้มน้ำแล้วก็ฟืนที่นำไปสู่เปลวทำให้เรียกรถชนิดนี้ว่า รถจักรละอองน้ำ

รถไฟแบ่งได้หลายจำพวกอย่างเช่น หัวรถจักร, รถยนต์น้ำมันดีเซลราง, รถเมล์ และก็ รถยนต์ผลิตภัณฑ์

ประวัติ

รถจักรละอองน้ำร็อกเก็ต ซึ่งหน้าจอร็จสตีเฟนสันเป็นผู้คิดค้นในปี พุทธศักราช2357

รถไฟเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอังกฤษ เมื่อราวสามร้อยปีมาแล้วแต่เดิมทำขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหิน รถยนต์นั้นมีล้อแล่นไปตามรางแล้วก็ใช้ม้าลากถัดมาในปีพุทธศักราช2357 จอร์จสตีเฟนสัน (George Stephenson)คนอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรละอองน้ำ ชื่อว่าร็อคเก็ต(Rocket)ที่สามารถแล่นได้ด้วยตัวเองได้ผลเสร็จประยุกต์ใช้ลากรถยนต์แทนม้าในเหมืองถ่านหินหลังจากนั้นก็ได้มีผู้คิดค้นรถจักรละอองน้ำรวมทั้งรถจักรจำพวกอื่นๆขึ้นอีกหลายแบบรถไฟได้เปลี่ยนสภาพจากรถยนต์ขนถ่านหินมาเป็นรถยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารและก็ผลิตภัณฑ์เป็นต้นว่าในขณะนี้

ธุรกิจรถไฟของไทยนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อ พุทธศักราช2429 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่105ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างรางรถไฟสายแรกจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะทาง21กิโลในตุลาคม พุทธศักราช2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุณาเกล้าให้ทรงกรมรถไฟหลวงขึ้นโดยขึ้นตรงต่อกระทรวงโยธาธิการช่วงวันที่ 26เดือนมีนาคม พุทธศักราช2439 ท่านเสด็จประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่าง จังหวัดกรุงเทพมหานครถึงอยุธยา เป็นระยะทาง71กิโลซึ่งทางการได้ถือเอาวันนี้เป็นวันแต่งตั้งธุรกิจการค้ารถไฟหลวงปัจจุบันนี้รางรถไฟที่สำคัญของเมืองไทยมีอยู่ร่วมกันทั้งหมดรวมสี่สายเป็นสายเหนือถึงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งจังหวัดสุโขทัย สายใต้ถึงประเทศมาเลเซีย สายทิศตะวันออกถึงจังหวัดสระแก้ว แล้วก็สายตะวันออกเฉียงเหนือรวมเป็นระยะทาง3,855กิโล

ประเภทของรถจักร

รถจักรละอองน้ำKrauss-Maffeiซึ่งใช้ในสายแม่กลองมหาชัย

ในโลกมีรถจักรอยู่หลายชนิดแม้กระนั้นรถจักรชนิดสำคัญๆที่มีใช้อยู่มากมายในโลกเป็น

บางคราวอุทกภัยรางบางทีอาจจะวิ่งมิได้เนื่องจากระบบจะไม่ทำงานเหตุเพราะน้ำเข้า

องค์ประกอบของการเดินขบวนรถไฟที่สำคัญ